alimül’elm


alimül’elm
ə. çoxlu elmləri bilən, ensiklopedik biliyə malik olan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.